NKS Oppland
NKS Oppland har 50 lokalforeninger.

Du finner en oversikt over alle våre lokalforinger her >>

Leder: Jorunn.B. Granli
416 87 077/nksopp@online.no
Nestleder:
Anne Weggumsløkken 90717992

Styremedlemmer:
Åse Beitdokken
Marit Hildonen
Marit Veisten

Varamedlem:
Rakel Nybråten

Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skriveinn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst...
Siste nytt
Fylkesårsmøtet 2018 arrangeres på Dombås hotell 5-6 maiKontakt N.K.S Oppland
Bli medlem!
Ønsker du å bli med i vår organisasjon?

Meld deg inn HER