Bli medlem!


Å være medlem er å gi - og få enda mer tilbake. Bli en av oss!
  • Du blir en del av Norges største kvinnefellesskap
  • Du får gjøre en innsats for det som engasjerer deg
  • Du velger selv hvordan og hvor mye du vil engasjere deg

Type medlemskap: Medlem 485,-, støttemedlem 450,-, bedriftsmedlem 1500,-.

De ulike medlemsskapene

Hovedmedlem
Som hovedmedlem velger du selv hvor aktiv du ønsker å være.


Du blir medlem i din lokale sanitetsforening om du ikke ønsker annet
Du har fulle formelle rettigheter i organisasjonen
Du kan dra nytte av organisasjonenes medlemsfordeler
Du mottar medlemsbladet Fredrikke fire ganger årlig
Årlig medlemskontigent for hovedmedlemmer: 450 kroner
Støttemedlem
Som støttemedlem velger du selv hvor aktiv du ønsker å være

Du blir medlem i din lokale sanitetsforening om du ikke ønsker annet
Du mottar medlemsbladet Fredrikke fire ganger i året
Årlig medlemskontigent for støttemedlemmer: 425 kroner
Bedriftsmeldem
Som bedriftsmedlem kan din bedrift støtte organisasjonens arbeid lokalt,
i fylkene eller sentralt. Årlig medlemskontigent for bedriftsmedlemmer:
1500 kronerFadderskap i Etiopia

N.K.S. Oppland er fadderforening for Chancho. Chancho lokalforening var den første som ble startet av WHAE, Women`s Healt Association of Etiopia. Denne lokalforeningen eier et toalett og en dusj på markedet i byen som skaffer dem inntekter. De planlegger også å etablere en søppelstasjon i området.

Kostnadene til etablering av lokalforeningenes inntektsbringende virksomhet er finansiert av N.K.S. Dette gir inntekter både til kvinnene/medlemmene og til de lokale foreningene. Dette skal sikre økonomisk bærekraft for lokalforeningene for framtida. De lokale foreningene har også etablert lotterier etter N.K.S.' modell for å sikre økte inntekter til foreningene.

Er det flere som ønsker å bidra i dette fadderskapet er det bare å sette inn penger på kontonr 15940165218