Min dag i dag

Sanitetskvinnene arrangerer drømmedager for barn som trenger litt ekstra oppmerksomhet i hverdagen.

Min dag i dag er et tilbud til barn mellom tre og 18 år som har det vanskelig over tid. Det kan være mange grunner til at livet er vanskelig.

Det arrangeres både individuelle dager og dager for grupper av barn. Samtidig har Sanitetskvinnene et mål om å utvikle aktivitetstilbud i lokalmiljøet til grupper av barn.

Det er fagpersoner som jobber med barna som kan sende inn forslag på hvem som bør få en slik dag.

Store dager arrangeres over hele landet i samarbeid med lokale sanitetskvinner og lokale fagfolk. Store dager kan arrangeres lokalt og/eller i samarbeid med fagansvarlig i N.K.S.-sekretariatet.