Omsorgsberedskap

Sanitetskvinnenes lokale omsorgsberedskapsgrupper tar ansvar for hus, mat og omsorg ved større leteaksjoner, ulykker og kriser i sitt lokalmiljø.
Sanitetskvinnene har erfaring med omsorgsarbeid, og har i tillegg god menneske- og lokalkunnskap. Trygghet, varme og omsorg er viktige faktorer for mennesker i krise.

I Oppland er det 15 omsorgsberedskapsgrupper som har avtaler med kommunen og politiet.

N.K.S Oppland sin omsorgsberedskapskomite består av tre medlemmer. Hanne Britt Jacobsen, Kvam, Astrid Bodil Visdal, Nordherad og oddny Sandbekken, Eina.
Denne komiteen har kontakt med fylkesmannens beredskapsavdeling og politet, Gudbrandsdal og Vest-Oppland politidistrikt.
Komiteen arrangerer hvert år seminar for alle omsorgsberedskapsgruppene i fylket.
De hjelper gruppene ved behov.

Gruppen i Sel er en av de som har vært med på mange oppdrag.
Hittil har det vært å lage mat til hjelpemannskap. De har vært brukt ved drukningsulykker, ras, flom og sist ved skogbrann.

Flere grupper har blitt brukt ved leteaksjoner og ved massevaksinasjon.